publicerad: 2021  
betydelseutveckling betydelse­utvecklingen betydelse­utvecklingar
be·tyd·else|­ut·veck·ling·en
substantiv
bety`delseutveckling
ut­veckling av ett ords betydelse
betydelseutveckling (av något)
betydelse­utvecklingen av ord som "usling" och "gemen"
belagt sedan 1892