publicerad: 2021  
bevekelsegrund bevekelse­grunden bevekelse­grunder
be·vek·else|­grund·en
substantiv
beve`kelsegrund
ofta plur. under­liggande motiv för visst handlande eller dylikt, ofta känslo­baserat
bevekelsegrunder (för/till något)
bevekelsegrunder (för något)
bevekelsegrunder (till något)
man undrar vilka hans bevekelse­grunder är för att hjälpa dem
belagt sedan 1784