publicerad: 2021  
bevillning bevillningen bevillningar
be·vill·ning·en
substantiv
bevill´ning
mest historiskt typ av (extra) statlig skatt som beslutas av riks­dagen för viss tid i mots. till ordinarie skatter och andra stats­intäkter
belagt sedan 1675