publicerad: 2021  
bevisföring bevis­föringen bevis­föringar
be·vis|­för·ing·en
substantiv
bevi`sföring
fram­ställning som av­ses bevisa något
en elegant bevis­föring; en över­tygande bevis­föring
spec. juridik om de källor som får ut­nyttjas
i principen om fri bevis­prövning inne­fattas även fri bevis­föring
belagt sedan 1869