publicerad: 2021  
bibelsamtal bibel­samtalet, plural bibel­samtal, bestämd plural bibel­samtalen
bibel|­sam·tal·et
substantiv
bi`belsamtal
andaktsstund med sam­tal över bibel­stycke
belagt sedan 1883