publicerad: 2021  
bibelspråk bibel­språket, plural bibel­språk, bestämd plural bibel­språken
bibel|­språk·et
substantiv
bi`belspråk
kort och enhetligt stycke ur Bibeln gärna ordspråksliknande
ett bibel­språk som han lärde sig som barn
äv. om själva skriften
broderade bibel­språk på väggarna
belagt sedan 1804