publicerad: 2021  
bikta sig biktade biktat
verb
bik`ta sig
av­lägga bikt
någon biktar sig (för någon)
bikta sig för sin präst
äv. ut­vidgat öppet bekänna något
belagt sedan 1815
bikta sigbiktande, bikt