publicerad: 2021  
biktstol bikt­stolen bikt­stolar
bikt|­stol·en
substantiv
bik`tstol
sär­skilt ut­rymme för bikt i katolska kyrkor, där den biktande knä­böjer och talar med prästen, ofta genom en galler­försedd öppning
belagt sedan 1709