publicerad: 2021  
biktbarn bikt­barnet, plural bikt­barn, bestämd plural bikt­barnen
bikt|­barn·et
substantiv
bik`tbarn
person som av­lägger bikt i förhållande till den mot­tagande prästen
någons biktbarn biktbarn till någon
belagt sedan 1749