publicerad: 2021  
bildskärpa bildskärpan
bild|­skärp·an
substantiv
bil`dskärpa
(grad av) tydlighet i åter­givningen av linjer hos fotografisk bild eller dylikt
bild­skärpan blev dålig efter­som han aldrig kan sitta still
belagt sedan 1890