publicerad: 2021  
bildspråk bild­språket, plural bild­språk, bestämd plural bild­språken
bild|­språk·et
substantiv
bil`dspråk
1 språkligt uttrycks­sätt som känne­tecknas av rikedom på bilder och liknelser
Harry Martinsons raffinerade bild­språk
belagt sedan 1793
2 sätt att ut­trycka sig i (synliga) bilder hos bild­konstnär
belagt sedan 1815