publicerad: 2021  
bildsnideri bild­snideriet bild­sniderier
bild|­snid·eri·et
substantiv
[bil`d-] äv. [-i´]
fram­ställning av bilder ur material som kan snidas särsk. trä men äv. t.ex. ben
belagt sedan 1801