publicerad: 2021  
bildsnidare bild­snidaren, plural bild­snidare, bestämd plural bildsnidarna
bild|­snid·ar·en
substantiv
bil`dsnidare
skulptör som arbetar med material som kan snidas särsk. trä men äv. ben etc.
belagt sedan 1623