publicerad: 2021  
bildskön bild­skönt bild­sköna
bild|­skön
adjektiv
bil`dskön
som har ett mycket vackert ut­seende om person (lika ofta om man som om kvinna), an­sikte eller dylikt
en bild­skön yngling; hennes bild­sköna drag
belagt sedan 1808