publicerad: 2021  
biografbyrå biograf­byrån biograf­byråer
bio·graf|­byrå·er
substantiv
biogra`fbyrå
delvis historiskt ofta bestämd form sing. och med versal statlig myndighet för till­syn av bio- och video­filmer med bl.a. möjlighet till censur (nu­mera sällan ut­nyttjad)
Statens biograf­byrå
belagt sedan 1911