publicerad: 2021  
biståndsland biståndslandet biståndsländer
bi·stånds|­land·et
substantiv
bi`ståndsland
u-land som får bi­stånd från visst håll
Tanzania har varit ett av Sveriges viktigaste bistånds­länder
belagt sedan 1973