publicerad: 2021  
bita ifrån bet bitit, presens biter
bit·er i|­från
verb
bita ifrå´n
upp­träda aggressivt vid kamp, tävling eller dylikt
någon biter ifrån
laget bet ifrån ordentligt, sär­skilt i försvars­spelet
spec. om att svara aggressivt el. dräpande
han älskar att bita ifrån när debatten hettar till
belagt sedan 1971