publicerad: 2021  
blodtryck blod­trycket, plural blod­tryck, bestämd plural blod­trycken
blod|­tryck·et
substantiv
blo`dtryck
det tryck som blodet står under i blod­kärls­systemet och som orsakas av hjärtats pump­arbete; särsk. om trycket i arm­puls­ådern, anv. för diagnoser
blodtrycksförhöjning; blodtrycksmätning
lågt blod­tryck; högt blod­tryck; ta blod­trycket; höjt blod­tryck är ett symptom på många sjukdoms­tillstånd; blod­trycket beror bl.a. på elasticiteten i blod­kärlen
diastoliskt blod­tryck blod­tryck (som mäts) under hjärtkamrarnas av­slappnings­fas
systoliskt blod­tryck blod­tryck (som mäts) vid hjärtats samman­dragning
belagt sedan 1873