publicerad: 2021  
blodtest blod­testet el. blod­testen, plural blod­tester el. blod­test, bestämd plural blod­testerna el. blod­testen
blod|­test·et
substantiv
blo`dtest
analys eller under­sökning av blodet i ett blod­prov
hopp om ett enkelt blod­test för att upp­täcka bröst- och äggstocks­cancer
belagt sedan 1967