publicerad: 2021  
blodtransfusion blod­transfusionen blod­transfusioner
blod|­trans·fus·ion·en
substantiv
blo`dtransfusion
över­föring av blod till sjuk eller skadad person från frisk person, vanligen via blod­bank
den skadades liv räddades genom en snabb blod­transfusion
belagt sedan 1874