publicerad: 2021  
blödning blödningen blödningar
blöd·ning·en
substantiv
blö`dning
ut­flöde av blod genom sår eller dylikt; ofta om inre blod­förlust
blödning (i/från/ur något)
blödning (från något)
blödning (i något)
blödning (ur något)
inre blödningar; blödningar från näsan; de lyckades stoppa blödningen
spec. om menstruation el. liknande blod­förlust från under­livet vanligen plur.
blödningarna upp­hör under klimakteriet; blödningar under graviditeten är en varningssignal
belagt sedan 1839