publicerad: 2021  
bor boret
B
bor·et
substantiv
[bå´r]
ett icke-metalliskt grund­ämne vars föreningar har mång­sidig teknisk an­vändning
belagt sedan 1825; modern bildn. till borax