publicerad: 2021  
bopålar plural
bo|­pål·ar
substantiv
bo`pålar
slå ner sina bo­pålar bo­sätta sigman ville locka fler nyutexaminerade läkare att slå ner sina bo­pålar i gles­bygden
belagt sedan 1734