publicerad: 2021  
borax boraxen
bor·ax·en
substantiv
[bo´-] el. [bå´-]
ett salt av bor­syra och natrium med mång­sidig an­vändning, bl.a. till tvätt­medel
boraxlösning
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); formen borax ca 1615; fornsvenska boras; via medeltidslat. av arab. būraq 'sal­peter; soda'