publicerad: 2021  
boskapsskötsel boskaps­skötseln
bo·skaps|­sköt·seln
substantiv
bo`skapsskötsel
åt­gärder för vård, ut­nyttjande och uppfödning av boskap
Sveriges huvud­näringar var länge åker­bruk och boskaps­skötsel
belagt sedan 1680