publicerad: 2021  
bruksvärdeshyra bruksvärdeshyran bruksvärdeshyror
bruks·värd·es|­hyr·an
substantiv
bru`ksvärdeshyra
hyra som mot­svarar hyran för andra lägenheter med lik­värdig standard
bruksvärdeshyra (för något)
belagt sedan 1970