publicerad: 2021  
1brutto
adverb
brutt`o
före veder­börliga av­drag för om­kostnader, förluster etc.; beträffande penning­värde, vikt, an­tal m.m.
MOTSATS 1netto
bruttokostnad; bruttolön; bruttovikt
fisket in­bringade 53 miljoner kronor brutto; paketet vägde 5 kg brutto
belagt sedan 1655; av ita. brutto med samma betydelse, dvs. varan inklusive förpackning, eg. 'rå; smutsig'; av lat. bru´tus; jfr ur­sprung till brutal
2brutto bruttot brutton
brutto·na
substantiv
brutt`o
behållning före veder­börliga av­drag beträffande penning­värde, vikt, an­tal etc.
MOTSATS 2netto
ett brutto (tal)
basaren gav ett brutto på 3 000 kronor
belagt sedan 1739; se ur­sprung till 1brutto!!