publicerad: 2021  
bruttoformel bruttoformeln bruttoformler
brutto|­forml·er
substantiv
brutt`oformel
kemisk formel som endast an­ger mängden av de in­gående ämnena och inte föreningens eg. samman­sättning
en bruttoformel (för något)
belagt sedan 1967