publicerad: 2021  
bruttoinkomst brutto­inkomsten brutto­inkomster
brutto|­in·komst·en
substantiv
brutt`oinkomst
in­komst före av­drag av om­kostnader särsk. i beskattnings­samman­hang
en bruttoinkomst (av något) (belopp)
belagt sedan 1919