publicerad: 2021  
brytningsindex brytnings­indexet, plural brytnings­index, bestämd plural brytnings­indexen
bryt·nings|­in·dex·et
substantiv
bry`tningsindex
mått på ett ämnes ljusbrytande förmåga
glas har ett brytnings­index på ca 1,5
belagt sedan 1854