publicerad: 2021  
bränna brände bränt, presens bränner
verb
bränn`a
1 ofta med partikel, sär­skiltner, upp få att brinna upp vanligen helt och hållet; med av­seende på före­mål, förr (och än­nu beträffande olyckor) äv. person; ofta för att förstöra
någon/något bränner (ner/upp) något
någon bränner (ner) något
någon bränner (upp) något
något bränner (ner) något
något bränner (upp) något
någon bränner någon
de brände allt gammalt skräp; häxorna brändes på bål; hennes stoft kommer att brännas; tyskarna skövlade och brände (ner/upp) staden; deras hus brändes ner/upp i attacken; en person brändes till döds vid olyckan; det luktade bränt i köket (adverbial)
äv. med syfte att värma el. lysa upp
brännare; bränntorv
vi bränner en massa stearin­ljus varje jul
äv. bildligt, sär­skilt var­dagligt slösa bort, försumma att ut­nyttja
han brände en massa pengar på sprit; hon brände en straff­spark
bränna allt krut på något se krut
bränna sina skepp se skepp
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska bränna; gemensamt germanskt ord, urspr. 'åstad­komma att något brinner'; bildn. till brinna
2 fram­ställa genom behandling i stark värme
brännugn
någon bränner (in) något (i något)
bränna tegel; bränna kalk; brända mandlar
spec. med syfte att åstad­komma märke eller dylikt ibland med partikelnin
han brände in sitt bo­märke i djurets päls
spec. äv. destillera alkohol
bränna hemma; bränna sprit
spec. äv. framställa cd-skiva eller dylikt
bränna en cd
äv. bildligt
synen brände sig för evigt fast på hennes nät­hinna
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
3 skada genom att ut­sätta för allt­för stark värme vanligen oavsiktligt
SE brand
något bränner någon/något
något bränner någon
något bränner något
något bränner (till)
de närmaste träden blev brända vid elds­vådan; hon blev bränd av solen
äv. bildligt, spec. (komma att) svida
vodkan brände i halsen; en brännande peppar­smak; hennes ögon brände av tårar
spec. äv. i ut­tryck för att något orsakar fara el. rädsla el. dåligt sam­vete
frågan brände på tungan; de stulna pengarna brände i fickan; marken brände under hans fötter; efter två miss­lyckade äktenskap var hon definitivt bränd
äv. mer positivt med partikelntill orsaka starkare känslor eller in­tryck
bara en gång brände det till i debatten; mjuk saxofon­lyrik som dock ibland bränner till
spec. äv. i bränn­boll slå ut mot­spelare
Pelle är bränd!
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
brännabrännande, bränning
Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt. Gustaf Fröding, Ströv­tåg i hem­bygden (i Stänk och flikar, 1896); om stället där författarens barndomshem låg