publicerad: 2021  
slå ut slog slagit, presens slår
verb
slå u´t
1 (råka) av­lägsna med slag el. kast eller dylikt
någon slår ut något
slå ut en tand
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska sla ut
2 breda eller veckla ut
någon slår ut (med) något
slå ut håret
äv. sträcka ut
slå ut med armarna
belagt sedan 1484 Josua bok, Domare boken
3 hälla ut
någon slår ut något
hon slog ut kaffe över hela bordet
belagt sedan förra hälften av 1400-talet Östnordiska och latinska medeltidsordspråk
4 besegra och där­med eliminera från vidare tävlande spec. i boxnings­sammanhang men äv. all­männare
någon slår ut någon/något (någonstans) (tid)
någon slår ut någon (någonstans) (tid)
någon slår ut något (någonstans) (tid)
ut­manaren slogs ut i andra ronden; laget slogs ut i kvarts­finalen
äv. bildligt
slås ut från arbets­marknaden
spec. militär­väsen
en stor del av fiendens flyg­vapen slogs ut
belagt sedan 1921; efter engelska knock out med samma betydelse
5 fördela
någon slår ut något (något/några)
någon slår ut något (något)
någon slår ut något (några)
slå ut kostnaderna på alla del­tagarna
belagt sedan 1931
6 öppna sina knoppar om växt, blomma, blad och dylikt
något slår ut
syrenerna hade slagit ut
belagt sedan 1662
slå ututslående, utslagning