publicerad: 2021  
brännoffer brännoffret, plural bränn­offer, bestämd plural brännoffren
bränn|­offr·et
substantiv
bränn`offer
religiös kult­handling som består i bränning av djur på altare i vissa religioner
brännoffer (för/till någon)
brännoffer (för någon)
brännoffer (till någon)
äv. om det offrade djuret
kalvarna var bränn­offer
belagt sedan 1526