publicerad: 2021  
brännmärke bränn­märket bränn­märken
bränn|­märk·et
substantiv
bränn`märke
märke efter brinnande eller mycket hett före­mål
det blev bränn­märken i mattan efter cigaretten
belagt sedan början av 1500-talet (Skrå-Ordningar); fornsvenska brännemärke