publicerad: 2021  
bränsletank bränsle­tanken bränsle­tankar
brän·sle|­tank·en
substantiv
brän`sletank
behållare för förvaring av flytande bränsle vanligen i an­slutning till brännare, motor eller dylikt
bilens bränsle­tank rymmer 60 liter
belagt sedan 1915