publicerad: 2021  
bröstarv bröst­arvet, plural bröst­arv, bestämd plural bröst­arven
bröst|­arv·et
substantiv
brös`tarv
arv som till­faller bröst­arvinge
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska brystarf