publicerad: 2021  
brösta sig bröstade bröstat
verb
brös`ta sig
visa tydliga tecken på stolthet
JFR yvas
brösta sig (över något) brösta sig (fram) (någonstans)
de hade ingen an­ledning att brösta sig över sin in­sats
äv. mer konkret ofta med partikel, sär­skiltfram göra sig stor och bred genom att ut­vidga bröstet etc.; ibland i förbindelse med förflyttning
han bröstade sig fram genom trängseln
belagt sedan 1700
brösta sigbröstande