publicerad: 2021  
brösta av bröstade bröstat
verb
brösta a´v
äv. fast sammansättn., se avbrösta koppla loss (kanoner) för att för­sätta dem i eld­ställning särsk. i fråga om äldre artilleri­pjäser
brösta av något
batteriet bröstades av
äv. var­dagligt; sär­skilt sport avlossa
NN bröstade av en rökare
äv. bildligt framföra under åt­hävor
NN bröstade av en Wagner­aria
belagt sedan 1795; trol. till tyska Protz, ita. biroccio 'två­hjulig vagn'
brösta avavbröstande, avbröstning