publicerad: 2021  
bröstarvinge bröstarvingen bröstarvingar
bröst|­arv·ing·en
substantiv
brös`tarvinge
sär­skilt juridik av­komling till arv­låtare dvs. efter­levande barn och barn­barn etc.
någons bröstarvinge bröstarvinge till någon
bröst­arvingar ärver i första hand
belagt sedan 1554