publicerad: 2021  
byggmästare bygg­mästaren äv. vardagligt byggmästarn, plural bygg­mästare, bestämd plural byggmästarna
bygg|­mäst·ar·en
substantiv
bygg`mästare
(titel för) person som yrkes­mässigt leder och an­svarar för hus­byggande särsk. i egenskap av ägare till byggnadsfirma
belagt sedan 1526