publicerad: 2021  
byggnadsarbetare byggnads­arbetaren, plural byggnads­arbetare, bestämd plural byggnadsarbetarna
bygg·nads|­arbet·ar·en
substantiv
bygg`nadsarbetare
(titel för) person som yrkes­mässigt arbetar med att bygga hus
byggnadsarbetareförbundet
belagt sedan 1873