publicerad: 2021  
båtnad båtnaden
båt·nad·en
substantiv
`tnad
hjälpande in­verkan
JFR gagn, 1nytta
(till) båtnad (för någon/något)
(till) båtnad (för någon)
(till) båtnad (för något)
(till någons/någots) båtnad
(till någons) båtnad
(till någots) båtnad
verksamheten ger ett visst över­skott, till båtnad för klubbens ungdoms­sektion
belagt sedan 1745; jfr fornsvenska batnan 'gagn'; till båta