publicerad: 2021  
båtplats båt­platsen båt­platser
båt|­plats·en
substantiv
`tplats
sär­skilt iordning­ställd plats för förtöjning av båt
en brygga med 50 båt­platser
belagt sedan 1882