publicerad: 2021  
bältespännare bälte­spännaren, plural bälte­spännare, bestämd plural bältespännarna
bälte|­spänn·ar·en
substantiv
bäl`tespännare
mest i forn­tida nordiska sägner del­tagare i en tve­kamp där de båda mot­ståndarna bundits samman med ett bälte
belagt sedan 1870