publicerad: 2021  
böljeslag bölje­slaget, plural bölje­slag, bestämd plural bölje­slagen
bölje|­slag·et
substantiv
böl`jeslag
vanligen plur. vågors slag mot strand eller klippa
belagt sedan 1854