publicerad: 2021  
debutera debuterade debuterat
verb
debute´ra
fram­träda för första gången på visst om­råde el. i visst samman­hang med själv­ständig in­sats, särsk. i underhållnings- el. sport­sammanhang eller dylikt
någon debuterar (i/med något) (tid)
någon debuterar (i något) (tid)
någon debuterar (med något) (tid)
någon debuterar (som någon) (tid)
han debuterade i lands­laget 2006; hon debuterade som romanförfattare 1985
äv. all­männare göra sina första försök
hon debuterade sexuellt som 17-åring
äv. om sjukdom upp­träda för första gången
något debuterar (tid)
Parkinsons sjukdom debuterar vanligen från 55-års­åldern och upp­åt
belagt sedan 1758
debuteradebuterande, debut