publicerad: 2021  
diatonisk diatoniskt diatoniska
dia·ton·isk
adjektiv
diato´nisk
samman­satt av hel- och halv­toner om ton­skala
diatoniska skalor
äv. om ton­steg i så­dan skala
belagt sedan 1773; av grek. diatonikos´ 'som går genom toner'; jfr ur­sprung till 1ton!!