publicerad: 2021  
diatrib diatriben diatriber
dia·trib·en
substantiv
diatri´b
hätsk polemisk skrift
en diatrib (mot/om någon/något/sats)
en diatrib (mot någon)
en diatrib (mot något)
en diatrib (mot sats)
en diatrib (om någon)
en diatrib (om något)
en diatrib (om sats)
hans rasande diatrib mot regeringen
äv. om muntligt ut­fall
belagt sedan 1795; via tyska av grek. diatribe´ 'tids­fördriv; studium; tvist', eg. 'söndergnuggning'