publicerad: 2021  
digitalbox digital­boxen digital­boxar
digit·al|­box·en
substantiv
digita`lbox
(låd­formad) enhet som om­vandlar digitala tv-signaler till analoga för tv-apparater med analog mot­tagning
belagt sedan 1997