publicerad: 2021  
digitalisera digitaliserade digitaliserat
verb
digitalise´ra
in­föra digital teknik i konkret el. abstrakt
digitalisera något
digitalisera tele­nätet; digitalisera under­visningen
äv. om­vandla till digital form
digitalisera bilder; digitalisera ett arkiv
belagt sedan 1977
digitaliseradigitaliserande, digitalisering